Risici

 

Det er vigtigt at forstå og acceptere, at uanset hvor omhyggeligt man udfører en operation, så er der visse små risici, man må acceptere.

 

  • I mindre end 1% af operationer med indsættelse af kunstigt hofteled kan der opstå infektion i såret. Vi søger at imødegå dette med meget strenge krav til steriliteten samt ved profylaktisk at give antibiotika. Du må kontakte os ved tegn på infektion i form af rødme og varme af såret kombineret med feber, eller ved vedvarende sekretion af væske fra såret.

 

  • Benlængdeforskel efter operationen kan forekomme. Forskellen er dog sjældent særlig stor, men der er en tendens til at gøre det opererede ben lidt for langt for at sikre bedst mulig stabilitet over ledet. En evt. mindre benlængdeforskel vil sædvanligvis kunne udlignes med en lille indlægshæl i din sko.

 

  • Ledskred i nyopererede hofteled kan forekomme jævnfør ovenfor. Hofteleddet stabiliserer sig dog med arvævsdannelse, og ledsked efter 3 måneders dagen for operationen indtræder næsten udelukkende ved en ulykke med stor fysisk påvirkning.

 

  • Læsion af store kar og nerver er uhyre sjældent forekommende. Ved forreste adgang til hofteleddet er en lille nerve, der forsyner ydersiden af låret med følesans, dog noget udsat, og beskadigelse af denne sker i en mindre procentdel af operationerne. Denne risiko må accepteres ved denne adgang. Generne efter en sådan nervebeskadigelse er dog ofte meget beskedne.

 

  • Blodpropper i benenes vener er ligeledes en komplikation, der kan indtræffe efter immobilisering. Denne komplikation imødegås med blodfortyndende medicin en uge efter operationen og - vigtigst af alt - ved hurtig mobilisering.

 

  • Ved anvendelse af store metal/metal led forekommer forhøjede værdier af Cr og Co ioner i blodet. Vi er ikke vidende om skadelig effekt af dette, men vi mangler langtidserfaringer på store patientgrupper. Fordelene i form af slidstyrke og stabilitet er dog meget store, hvorfor vi anbefaler denne protesttype, hvor det er muligt. Vi tør dog ikke anvende denne protesetype hos kvinder i den fødedygtige alder og hos patienter med manifest eller latent nyresygdom. Sidstnævnte kan nemlig resultere i ophobning af Cr og Co ioner i kroppen.

 

    

    Tilbage til forsiden